พฤษภาคม 07, 2021, 06:00:33 AM
ข่าว: SMF - Just Installed!
หน้า: [1]
ผู้เขียน หัวข้อ: ภารกิจคืนสัตว์น้ำสู่ทะเลไทยของนิก้าและกรมประมง  (อ่าน 2867 ครั้ง)
admin
Administrator
Full Member
*****
กระทู้: 164ดูรายละเอียด
« เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 03:19:41 PM »

     ทะเลไทยในปัจจุบันได้เกิดสภาวะการเสียสมดุลของสัตว์น้ำอย่างรุนแรง  อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน  และหนึ่งในสาเหตุหลักที่มองข้ามไม่ได้เลยคือการทำประมงเกินขนาดและการทำประมงสมัยใหม่ใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงจับสัตว์น้ำปริมาณมากเกินกว่าที่ธรรมชาติจะฟื้นตัวได้ทัน  หรือแม้แต่การจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่  ใช้เครื่องมือผิดประเภทจับสัตว์น้ำที่ไม่ได้ขนาด  ก็ล้วนแต่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปริมาณสัตว์น้ำลดลงอย่างรวดเร็วทั้งสิ้น 
     ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มิได้นิ่งนอนใจ  ได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2556-2559) โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้มีอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอกับความต้องการบริโภคของประชากร  ให้ประชากรเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและคุณค่า  มีสุขอนามัยและการดูแลสุขภาพที่เข้าถึงอาหารอย่างพอเพียงตลอดเวลา  ไม่มีความเสี่ยงในการเข้าถึงอาหารเมื่อเกิดความขาดแคลนขึ้นมาอย่างกะทันหัน
     กรมประมงซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง  ดูแลความเป็นอยู่ของชาวประมงให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน  และมีทรัพยากรสัตว์น้ำใช้ตลอดไป  ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ  โดยการใช้มาตรการต่างๆ  ทั้งด้านการอนุรักษ์  การบริหารจัดการ  และการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ   กรมประมงมีแนวคิดในการส่งเสริมให้ชุมชนประมง  เข้ามามีบทบาทส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ  ซี่งได้สอดคล้องกับโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา  ที่สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน  อาทิเช่นกิจกรรมฟาร์มทะเลโดยชุมชน  มีการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ดำเนินการและส่งนักวิชาการให้ความรู้แก่ชาวประมงบ้านคูขุดที่สนใจในการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ และกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ  มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญทางเศรษฐกิจ  เช่นปลากะพงขาว  กุ้งก้ามกราม  กุ้งแชบ๊วย  กุ้งกุลาดำ  ปูทะเล  ปลาทะเลชนิดอื่นๆ ลงสู่ทะเลสาบสงขลาและแหล่งน้ำธรรมชาติอื่นๆ  เป็นการช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้กลับสู่แหล่งน้ำ  ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  ปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งที่ปล่อยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  ถือได้ว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  ช่วยสร้างรายได้  ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนประมง  รวมไปถึงความมั่นคงทางอาหารให้กับประชากรไทยด้วย กมลศิริ   พันธนียะ
บันทึกการเข้า

หน้า: [1]
พิมพ์
 
กระโดดไป: