สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา ปี 2562
Address:
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สงขลา 1/19 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
Phone:
074-311-895
Fax:
074-442-054
Send an Email
(optional)