ชนิดของสัตว์น้ำที่พบในทะเลสาบสงขลา
ประเภทสัตว์น้ำจืด

ปลาชะโอน
ชื่อสามัญ One-spot glass catfish
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ompok bimaceelatus

ลักษณะทั่วไป ปลาชะโอนเป็นปลาน้ำจืดไม่มีเกล็ด ลำตัวเรียวยาวแบนข้างคล้ายปลาเนื้ออ่อน ด้านบนของลำตัวสีน้ำตาลเข้ม ส่วนท้องสีขาวแกมน้ำเงินและมีลายจุดประตลอดลำตัว มีจุดดำใหญ่บริเวณด้านข้างเหนือครีบอก หัวแบน นัยน์ตาเล็กอยู่เหนือมุมปาก ปากสั้นทู่ ขากรรไกรล่างยื่นยาวกว่าขากรรไกรบน สันหลังโค้งตั้งแต่ปลายจมูกถึงหาง ครีบท้องยาวตั้งแต่กลางลำตัวถึงปลายหาง ครีบอกมีเงี่ยงแหลมคมและแข็ง ครีบหลังมีขนาดเล็กอยู่ค่อนไปทางหัว มีหนวดอยู่ 2 คู่ ที่ขากรรไกรบนและล่าง
อุปนิสัย ดุร้าย ตื่นตกใจง่าย ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงบริเวณพื้นน้ำ ชอบขุดคุ้ยทรายหรือก้อนหิน
ขนาด ความยาวประมาณ 30-50 ซม.
อาหาร กินลูกกุ้ง ลูกปลา ตัวอ่อนของแมลง
ถิ่นที่อยู่อาศัย ชอบอาศัยอยู่ในแม่น้ำลำคลองทั่วไปในเขตภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังพบในทุกประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประโยชน์ เนื้อมีรสชาติดี นิยมนำมาบริโภคและเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม